AGA 2011

AGA 2012

Completare la ordinea de zi a CONVOCATORULUI Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2012 

AGEA 2012/1

AGA 2013

AGEA 2014

AGOA 2014

Completare AGOA si AGEA 1

Completare AGOA si AGEA 2

Convocare AGOA 06.08.2014

Convocare AGEA 09.02.2015

Hotarare AGEA 10.02.2015

DECIZIE ASF

Raport 2015

Buletine vot_corespondenta AGAE_trsb Buletine vot_corespondenta AGoa_trsb-1 Convocator AGOA – AGEA_0002 Convocator AGOA – AGEA_0003 Convocator AGOA – AGEA_0004 Convocator AGOA – AGEA_0005 Convocator AGOA – AGEA_0006 Convocator AGOA – AGEA_0007 Convocator AGOA – AGEA_0008 procura vot AGAE_trsb procura vot AGoa_trsb proiect hotarari AGEA_trsb proiect hotarari AGoa_trsb

cerere CV_Laura_Tamara_Rociu[1]

RAPORT CURENT

Hotararea AGOA din 10.12.2015

Hotararea AGEA din 10.12.2015_NEW

CCM nou 2016-2018

procura vot AGoa_trsb Convocator-AGEA30.03.2016 Convocator-AGOA30.03.2016 procura vot AGAE_trsbRaport curent Sibex-AGOA 2016 Raport curent Sibex-AGEA 2016 Raportul AuditoruluiBilant 2015, Anexe Bilant, Raportul AdministratoruluiRaport Anual CNVM

decizie_trsb

prospect_trsb

form_de_subscriere

FORMULAR DE REVOCARE _trsb

RAPORT ADMNISTRATOR_2013 NOTE BILANT 2013 raportul auditorului_2013

TRSB-Raport anual 2014

20160405_Situatii_financiare 20160405_Recipisa_depunere_bilant_ANAF 20160405_Raportul_auditorului 20160405_Note_bilant 20160405_Raport_anual 20160405_Raportul_administratorilor 20160405_Declaratie_cf_art.112

Comunicat presa

bilant_SC_0616_XML_2469306 semnat

recipisa

Raport semestrial sem I 2016

Declaratie persoane responsabile

raport-curent-09-01-2017

convocator-agea-22-02-2017

Anunt modificare Convocator

Convocator AGEA 22.02.2017 Modificat

Raport Evaluare Terenuri pentru Agea 22-23.02.2017

Procura vot AGEA_trsb_22-23.02.2017 Buletine vot AGEA_trsb_22-23.02.2017 Buletine vot_corespondenta AGEA_trsb_22-23.02.2017

Proiect hotarari AGEA_trsb 22-23.02.2017

Convocator AGOA 27.03.2017

Erata Convocator AGOA 27-28.03.2017

Raport Curent 22.02.2017

Raport Curent si Hotararea AGEA din 23.02.2017

Completare Convocator AGOA 27-28.03.2017

Bilant an 2016

Note Bilant 2016

Raportul Consiliului de Administratie an 2016

Raportul auditorului an financiar 2016

Buletine vot_corespondenta AGOA_trsb_27-28.03.2017

Buletine vot AGOA_trsb_27-28.03.2017

procura vot AGOA_trsb_27-28.03.2017

Raport curent conf. regul. CNVM

Raport anual CNVM 28.03.2017

Convocator AGEA 10.07.2017

Raport_AeRO

proiecte hotarari

procura vot AGAE_trsb_2017

Buletine vot_corespondenta AGAE_trsb_2017

Buletine vot AGAE_trsb_2017

Completare Convocator AGEA 10/11.07.2017

Proiect Hotare completare convocator AGEA 10/11.07.2017

Buletine vot corespondenta AGAE trsb-2017 modificat

Procura vot AGAE trsb-2017 modificat

Proiecte hotarari modificat

Buletine vot AGAE trsb-2017 modificat

Hotararea AGEA din 10.07.2017

Raport Curent AGEA din data de 10.07.2017

bilant_SC_0617_semnat Declaratie persoane responsabile ObtineRecipisa Raport semestrul 1 2017